• AČRA MK
  • /
  • ČR postupně naskakuje na zahraniční trend. Odložená sledovanost vzrostla na 6 %
Zveřejněno: 15.7.2019

Češi sledují televizi stále více mimo živé vysílání. Svědčí o tom průměrná hodnota odložené sledovanosti, která v České republice vzrostla na 6 %. Poprvé byla hodnota překročena letos v dubnu. Postupně se tedy české divácké návyky blíží těm, které lze již delší dobu sledovat v zahraničí. Nejvíce je odložená sledovanost zřetelná
u placených tematických televizních stanic, kde dosahuje i 15 až 20 %.

Návyky českých občanů v konzumování televizního obsahu se stále více přibližují zemím jako je Dánsko, Švédsko nebo Finsko. Průměrná odložená sledovanost se v nich pohybuje okolo 6–8 %. Vůbec nejvyšší odloženou sledovanost pak mělo v Evropě v roce 2018 Švýcarsko (18,55 %), Island (18,75 %), Belgie (16,28 %) nebo Velká Británie (15,10 %). „Odložená sledovanost v České republice dosahuje v roce 2019 průměrné hodnoty 6 %, tuto hranici poprvé překročila letos v dubnu. Hovoříme v tomto případě o odložené sledovanosti zahrnující 7 dní ode dne odvysílání pořadu. Nižší odložená sledovanost v České republice v porovnání zejména se západními evropskými zeměmi je způsobena pozdějším a pomalejším rozvojem televizního trhu, typickým pro východní, postkomunistické země. Dalším důvodem je fakt, že v zahraničí sledují diváci TV více přes operátory placené televize, terestrické vysílání je zde oproti ČR méně frekventované,” říká Pavel Müller, Head of Research & Marketing Department společnosti Atmedia.

Diváci, kteří si pustí televizní obsah po živém odvysílání, jej nejčastěji zhlédnou ještě tentýž den. Učiní tak 69 % těch, kteří televizní obsah mimo živé vysílání sledují, v prvním dnu si jej pak pustí 16 % z nich a v následujícím až sedmém dni tak učiní 2–5 % z nich. Nejčastěji záznam sledují na HbbTV přes funkci červeného tlačítka, dále prostřednictvím archivů od poskytovale televizního signálu, formou nahrávání nebo přes funkci TimeShift.

V odložené sledovanosti nejvíce táhnou tematické stanice
Zatímco průměrná odložená sledovanost se v roce 2019 pohybuje na úrovni 6,00 %, u tematických stanic tvoří i více jak 15 %. Týká se to především placených TV stanic, které diváci najdou v nabídce jednotlivých poskytovatelů. Ti umožňují divákům přístup k televiznímu archivu až 7 dní zpětně. „Jak pozorujeme u TV stanic, které zastupujeme v Atmedia, největší odloženou sledovanost mají mezi kanály tematické televizní stanice, a to především ty, které se zaměřují na film, sport, dokumenty či děti. Vůbec nejvyšší odloženou sledovanost vidíme u dokumentární stanic – u některých činí až 33,9 %, dále pak u dětských stanic, kde dosahuje i okolo 23,1 %. Důvodem vyšší odložené sledovanosti u tematických stanic je náročnější divák. Vybírá si jaký kanál a obsah chce sledovat, a to přesně podle svých zvyklostí v rámci denního nebo týdenní režimu,“ upřesňuje dále Müller.

Odložená sledovanost převažuje u mladších
Nejvíce si televizní obsah mimo živé vysílání pustí mladší věkové kategorie, zejména lidé ve věkovém rozmezí 15–34 let, odložená sledovanost se v této kategorii pohybuje mezi 10 až 11 %. O něco více ji využívají muži (11,27 %) než ženy (10,07 %). „Pro mladé diváky je televize stále hlavním a relevantním médiem. Dokazuje to i průměrný čas strávený sledováním televizních pořadů, který je za posledních 10 let víceméně stále stejný - přibližně 2 hodiny za den, výrazně se ale mění způsob, jakým mladí lidé televizi využívají. Pečlivě si vybírají obsah, který chtějí sledovat a věnují se mu přesně tehdy, kdy jim to vyhovuje. Tento trend bude nadále posilovat,“ komentuje zvyklosti mladé cílové skupiny Müller.

V případě, že se do přehledu zahrnou i jiná demografická data než věk, lze pozorovat vůbec nejvyšší odloženou sledovanost u diváků ve věku 25–34 let se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním a zároveň pocházejících z větších měst. „U můžu ve věku 25–34 let, kteří mají středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a bydlí ve městech s více jak 20 000 obyvateli, se odložená sledovanost pohybuje na úrovni 15,31 %, u žen stejné demografické kategorie je pak 14,62 %,“ upřesňuje Müller.

Zpět