• AČRA MK
  • /
  • ČT, PRIMA i přímí zadavatelé mají nejlepší Product Placement. NOVA bohužel chybí
Zveřejněno: 13.11.2019

Odborné poroty Zlaté Pecky zasedají a hodnotí ty nejlepší práce již 25 let. Dnes se sešli zástupci České televize, FTV Prima, FUSE / OMD Group a Media One při soutěžních projekcích kategorie Product Placement & Multichannel Creativity ve filmu nebo TV pořadu. Oproti minulému roku opět došlo k posunu, kdy se disciplína Product Placementu posunuje čím dál tím více ke komunikaci na širších platformách, včetně sociálních sítí.

Inovativně byla poprvé využita například hashtagová injektáž a PP kampani Deníku SME porotci zatleskali pro její skvělý kreativní nápad a exekuci. Hlavní porota soutěže kreativity v reklamě vybere ty nejlepší již 26. listopadu.


Odborná porota kategorie Product Placement & Multichannel Creativity ve filmu a/nebo TV pořadu/seriálu Zlatá pecka 2019

Odborná porota kategorie Product Placement & Multichannel Creativity ve filmu nebo TV pořadu kreativní soutěže Zlatá pecka 2019. Zleva: Josef Vlček, vedoucí obchodního oddělení České televize, Hana Halvorsen Banks, ředitelka FUSE / Omnicom media group, Zuzana Kořenková, Head Of Creative Sales FTV PRIMA, Štěpán Wolde, Media One

Zpět