COVID-19 – PODPORA PODNIKATELŮ A FIREM

3009

Určitě není nikdo, koho by se události posledních dní nějak nedotkly. Spíše negativně se bohužel promítají i do našich byznysových aktivit. AČRA MK situaci sleduje a dovolujeme si vám poskytnout pár informací, které vám mohou být ku prospěchu.

Sledujeme a zúčastňujeme se jednání na půdě Hospodářské komory ČR, kde se aktivoval tým externích právníků, který vám může poskytnout důležité informace. Naše zprávy koordinujeme s kolegy v AKA, ADMEZ, SIMAR, ASMEA a dalšími v rámci Sekce Kulturního a kreativního průmyslu. Důležité materiály najdete níže.

Na půdě Hospodářské komory ČR teď připravuje tým právníků ve spolupráci s externími právními kancelářemi jednoduché návody, které budou pravidelně aktualizovány. Jakmile budou k dispozici, dáme vědět.

Burza práce projekt, který vzniká na půdě komory, kde jednotlivé podniky budou moci nabídnout své uvolněné zaměstnance těm firmám, kde je naopak nedostatek (například z důvodu karantény).

Osvědčení o zásahu vyšší moci. Připomínáme možnost získat Osvědčení o zásahu vyšší moci. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku.

Hospodářská komora ČR spustila poradnu.

ČMZRB by podle sdělení představitelů MPO mělo nově disponovat 1 mld. eur z prostředků z EU. Tato suma by sloužila jako garance komerčním bankám za úvěry, které by prostřednictvím svých poboček poskytovaly drobným živnostníkům.

Nový systém pro zodpovídání dotazů podnikatelů. HK ČR spustila za pomoci společnosti NEWPS. Vzhledem k přechodu na nový systém a proškolování personálu, prosíme o zvýšenou dávku trpělivosti. Poradenství pro odpovědi poskytují renomované právní kanceláře – Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová, AK Felix a nově také Frank Bold Advokáti, PRK Partners a VIA IURIS. Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru můžete nalézt na užitečném odkazu Ministerstva průmyslu a obchodu: BusinessInfo.cz.

Jak využít schválenou úlevu na sociálním a zdravotním pojištění pro podnikatele OSVČ fyzické osoby:

Podrobný návod jak ušetřit peníze ověřený naším daňovým poradcem:

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Platíte-li zálohy na zdravotní pojištění, můžete si za období březen až srpen 2020 výši každé zálohy snížit o 2352,- Kč.

Od září 2020 musíte již platit původní výši, kterou jste platili doteď.

Pokud se vám nechce měnit trvalý příkaz, o úlevu nepřijdete – příští rok v rámci vyúčtování budete mít prostě přeplatek, který vám pojišťovna vrátí.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Zde je to bohužel trochu komplikovanější, protože jsou dvě varianty, podle toho, zda jste již podali Přehled za rok 2019.

A dále se nám to ještě dělí podle toho, zda je podnikání vaší hlavní či vedlejší činností:

1. varianta – Přehled za rok 2019 jsem na ČSSZ ještě nepodal:

varianta A) – mám tzv. „vedlejší činnost“ tzn. jsem starobní důchodce a nebo mám vedle podnikání ještě příjmy ze zaměstnání (pozor příjmy z dohod o provedení práce do 10 tis. Kč hrubého a z dohod o pracovní činnosti či pracovní smlouvy do 3 tis. Kč hrubého nejsou brány jako příjmy ze zaměstnání)

V této variantě si můžete za období březen až srpen 2020 výši každé zálohy snížit o 955,- Kč.

Od září 2020 musíte již platit původní výši, kterou jste platili doteď.

Pokud se vám nechce měnit trvalý příkaz, o úlevu nepřijdete – příští rok v rámci vyúčtování budete mít prostě přeplatek, který vám ČSSZ vrátí.

varianta B) – mám tzv. „hlavní činnost“ tzn. nejsem starobní důchodce, ani nemám vedle podnikání ještě příjmy ze zaměstnání (můžu mít příjmy z dohod o provedení práce do 10 tis. Kč hrubého a z dohod o pracovní činnosti či pracovní smlouvy do 3 tis. Kč hrubého)

V této variantě si můžete za období březen až srpen 2020 výši každé zálohy snížit o 2388,- Kč.

Od září 2020 musíte již platit původní výši, kterou jste platili doteď.

Pokud se vám nechce měnit trvalý příkaz, o úlevu nepřijdete – příští rok v rámci vyúčtování budete mít prostě přeplatek, který vám ČSSZ vrátí.

2. varianta – Přehled za rok 2019 jsem na ČSSZ již podal:

varianta A) – mám tzv. „vedlejší činnost“ tzn. jsem starobní důchodce a nebo mám vedle podnikání ještě příjmy ze zaměstnání (pozor příjmy z dohod o provedení práce do 10 tis. Kč hrubého a z dohod o pracovní činnosti či pracovní smlouvy do 3tis. Kč hrubého nejsou brány jako příjmy ze zaměstnání)

Pokud jste přehled již podal, změnila se vám výše záloh na novou výši. Z této nové výše si můžete za období březen až srpen 2020 každou zálohu snížit o 1018,- Kč.

Od září 2020 musíte již platit původní novou výši, jak vyšla v Přehledu.

Pokud se vám nechce měnit trvalý příkaz, o úlevu nepřijdete – příští rok v rámci vyúčtování budete mít prostě přeplatek, který vám ČSSZ vrátí.

varianta B) – mám tzv. „hlavní činnost“ tzn. nejsem starobní důchodce, ani nemám vedle podnikání ještě příjmy ze zaměstnání (můžu mít příjmy z dohod o provedení práce do 10 tis. Kč hrubého a z dohod o pracovní činnosti či pracovní smlouvy do 3 tis. Kč hrubého)

Pokud jste přehled již podal, změnila se vám výše záloh na novou výši. Z této nové výše si můžete za období březen až srpen 2020 každou zálohu snížit o 2544,- Kč.

Od září 2020 musíte již platit původní novou výši, jak vyšla v přehledu.

Pokud se vám nechce měnit trvalý příkaz, o úlevu nepřijdete – příští rok v rámci vyúčtování budete mít prostě přeplatek, který vám ČSSZ vrátí.

Kdo Přehled na ČSSZ ještě nepodal a podá jej dříve než 3.8.2020, přejde tím od měsíce podání z 1. varianty do 2. varianty. Pokud máte pocit, že 2. varianta je o něco výhodnější než ta 1. varianta – ano, máte pravdu. Nevíme, zda to zákonodárcům došlo a pokud nedošlo, zda až jim to dojde, nedojde třeba ještě k nějaké změně.

Všem přejeme pevné zdraví a zvládnutí této situace!

Pavel Brabec a prezídium AČRA MK

Další články

2606

19. ročník konference DIGIMEDIA 2024 proběhl 13. června

Číst vše
2606

Workshop IGEPA v Euro - Agency s.r.o.

Číst vše

Kontakt

AČRA MK
Šmilovského 1264/5
120 00 Praha - Vinohrady
IČ: 60447044
Č. účtu: 123 - 4744970227 / 0100

 

AČRA servis s.r.o.
Sídlo: Holušická 2221/3,
148 00 Praha 4 – Chodov
IČ: 27458521
DIČ: CZ27458521
Č. účtu: 35 – 651 328 0287 / 0100

    Napište nám