• DIGIMEDIA
    Konference o digitalizaci, médiích a tvorbě

  • ZLATÁ PECKA
    Soutěž kreativity v reklamě

  • ČESKÝ INSTITUT REKLAMNÍ
    A MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE
    Vzdělávání, kurzy, tréninky, konference

Nestabilní pandemická situace donutila pořadatele posunout termín konání konference na září. Témata budou opět velmi...

Celý článek

Pražská agentura Česká produkční se v březnu stala členem Asociace českých reklamních agentur, která je nejstarším profesním...

Celý článek

Na valné hromadě AKA byla AČRA MK přijata jako přidružený člen AKA. Tyto dvě historicky první a jediné asociace sdružující...

Celý článek

Mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia navazuje spolupráci s Televizí Seznam, kterou bude od 1. 1. 2021 zastupovat při prodeji reklamního prostoru. Rozšířením portfolia společnost Atmedia pokračuje ve svém zaměření budovat trh tematických televizních stanic a současně vychází vstříc zvýšené poptávce po reklamním prostoru.

Celý článek


AČRA MK je opět partnerem veletrhu MARKETING MIX, který již 3. září odstartuje v Olomouci a 17. září v Praze. Jedním z hlavních témat budou nové příležitosti využití online marketingu a inovace digitálních strategií, které musí reagovat na změny chování spotřebitelů v souvislosti s protipandemickými opatřeními. Jak na to prozradí tři desítky odborníků v rámci přednášek, které jsou součástí veletrhu.

Celý článek


Mediální zastupitelství Atmedia dosáhlo v červenci nejvyššího podílu na sledovanosti od svého založení v roce 2008. Konkrétně byl podíl tematických stanic obchodně zastupovaných společností Atmedia v červenci 5,1 % v CS 15–69, což je meziročně o 10 % více. Za kontinuálním nárůstem podílu na sledovanosti stojí rozšiřování portfolia tematických televizních stanic a také nárůst sledovanosti především filmových, seriálových a dokumentárních stanic.

Celý článek


Českých domácností, které platí za příjem televizního vysílání, neustále roste. Již 50 % z nich má jako hlavní zdroj televizního vysílání některou z platforem placené televize. Z výsledků Kontinuálního výzkumu Asociace televizních organizací, na něž upozornila společnost Atmedia, vyplývá, že 21,3 % českých domácností využívá satelitní televizi, 15,5 % kabelovou televizi a 13,0 % IPTV. Narůstá rovněž zájem o tematické televizní stanice.

Celý článek


Ani konference DIGIMEDIA nebyla vůči zlému viru imunní a museli jsme posunout její termín na podzim. Dalším důvodem je také odložení procesu DVBT-2, které je důležitým tématem konferenčního programu. Posunutí na podzimní termín tak umožní lépe se věnovat aktuálnímu dění v procesu digitalizace i v médiích.

Celý článek