Prezidium

Vedení Asociace tvoří prezídium a revizor. Prezidium organizuje a zabezpečuje činnost asociace, řeší veškeré její aktuální problémy i strategické úkoly, doporučuje přijímání nových členů, připravuje rozpočet a schvaluje její hospodaření. Revizor je kontrolním orgánem asociace a jedenkrát ročně provádí revizi jejího hospodaření.

Vrcholným orgánem AČRA MK je Valná hromada. Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace a je tvořena všemi jejími členy. Seznam členů prezidia je uveden níže.

Mgr. Pavel Brabec

PREZIDENT

CommOnline s.r.o
602 330 370
pavel.brabec@commonline.cz

František Kolář

VÍCEPREZIDENT

Euro – Agency s.r.o.
f.kolar@euroagency.cz

Ing. Štěpán Wolde

ČLEN PREZIDIA

Media One, s.r.o.
swolde@mediaone.cz

Ondřej Nádvorník, MBA

ČLEN PREZIDIA

FINLEY AGENCY s.r.o.
+420 734 850 234
ondra@finley.cz

Ing. Martin Potůček

ČLEN PREZIDIA

GUIDELINE DIGI & PR s.r.o.
martin.potucek@guideline.cz

Kontakt

AČRA MK
Šmilovského 1264/5
120 00 Praha - Vinohrady
IČ: 60447044
Č. účtu: 123 - 4744970227 / 0100

 

AČRA servis s.r.o.
Sídlo: Holušická 2221/3,
148 00 Praha 4 – Chodov
IČ: 27458521
DIČ: CZ27458521
Č. účtu: 35 – 651 328 0287 / 0100

    Napište nám